VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

na základe nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 známym pod názvom GDPR (General Data Protection Regulation), ktoré nadobudne účinnosť od 25. mája 2018.

ÚDAJE O SPOLOČNOSTI:

MAKE Solutions (Fotkynatorty.sk) zaregistrovaná pod č. 2695007-1 (DPH: VAT26950071)

 KONTAKT NA REGISTER:

zakaznicky.servis@fotkynatorty.sk / 02/33 21 54 22 (ponpia 11-14hod.)

 NÁZOV REGISTRA

Fotkynatorty.sk – Zákaznícka Databáza

 DÔVOD VEDENIA REGISTRA

Zákaznícka databáza za účelom vyhotovenia a odoslania objednávok zákazníkom Fotkynatorty.sk

 ÚČEL POUŽITIA REGISTRA

Účelom použitia databázy osobných údajov je správa zákaznícke registra a archivovanie zákazníckych objednávok. Informácie môžu byť použité na rozvoj podnikania MAKE Solutions

a na štatistické a marketingové účely.

Osobné údaje zákazníkov, spravované spoločnosťou MAKE Solutions – Fotkynatorty.sk

sú bezpečne uchovávané, a použité napríklad prípade vystavovania nových objednávok,

úprav objednávok, na fakturačné a účtovnícke spracovanie, prípadne na zrušenie objednávky,

alebo vystavovanie dobropisov.

Zákaznícka databáza je používaná iba na interné marketingové účely.

Informácie nie sú poskytované tretím osobám.

Spolupracujeme so sprostredkovateľmi služieb v oblasti odosielania a doručovania objednávok; medzi ktorých patria:

Slovenská pošta, a.s.,

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

a spoločnosť eXabit s.r.o.

Zákazník môže obmedziť alebo zrušiť nakladanie s osobnýcmi údajmi, a to čiastočne alebo úplne.

ZDROJE DÁT

Fotkynatorty.sk nezhromažďuje osobné údaje z iných zdrojov.

Naši partneri a distributori poskytujú osobné údaje, ktoré obsahujú informácie na priame doručenie objednávok k zákazníkom. Medzi tieto údaje patria: meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt a emailová adresa.

VÝMAZ ÚDAJOV

Zákazník má právoi požiadať o vymazanie všetkých osobných údajov, ktoré poskytol / údajov nazbieraných v registry / databáze. Žiadosť o výmaz osobných údajov je možné zaslať na emailovú adresu nášho zákazníckeho servisu: zakaznicky.servis@fotkynatorty.sk. Na základe žiadosti odstránime zákaznícky účet a všetky osobné údaje s ním spojené, okrem informácií, ktoré sú vyžadované zákonom uchovávať určité časové obdobie (napríklad na účtovnícke a právne účely).

Make Solutions svoje dáta záloohuje každých 24hodín a všetky informácie požadované na vymazanie budú kompletne vymazané zo záloh za posledných 6 mesiacov.

KONTROLA ÚDAJOV

Zaregistrovaní zákazníci si môžu skontrolovať, prípadne zmeniť všetky osobné údaje príhlásením sa na webstránku Fotkynatorty.sk použitím prihlasovacieho mena a hesla. Zákazník môže požiadať o zaslanie všetkých vlastných osobných údajov v databáze a požiadavka musí byť zaslaná na emailovú adresu: zakaznicky.servis@fotkynatorty.sk.

Pre vašu bezpečnosť odporúčame kontrolovať všetky informácie prostredníctvom našej SSL zabezpečenej webstránke Fotkynatorty.sk aby ste sa vyhli prenosu vašich dát prostredníctom emailu, atď.

Všetky uchovávané dáta/ osobné údaje by mali byť zrušené akonáhle nebudú potrebné.

OBSAH REGISTRA

Zákaznícky register obsahuje nasledovné informácie: meno a priezvisko, emailová adresa, poštová adresa, fakturačná adresa, telefonický kontakt, údaje k objednávke

Sledovanie zásielok, prihlasovacie údaje, a iné údaje ako aktivita na stránke, údaje o platobných kartách a platobné podmienky nie sú uložené do našej databázy. Naša databáza obsahuje iba informáciu o úspešnosti, prípadne neúspešnosti platby kartou.

SPRAVOVANIE REGISTRA A ZDIEĽANIE DÁT

Informácie databázy nie sú poskytované tretím osobám, údaje poskytujeme iba overeným partnerom a sprostredkovateľom doručovateľských služieb, aby mohli byť objednávky odoslané.

Žiadne údaje nie sú poskytované mimo EU / ETA zóny.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A UCHOVÁVANIE INFORMÁCIÍ

Žiadne informácie nie sú poskytované tretím stranám. Použitie akýchkoľvek informácií / osobných údajov vyžaduje interný prístup pracovníkov MAKE Solutions.

Register je uložený na MAKE Solutions heslom chránenom servri v uzavretom a strážcami stráženom data centre. Všetky transféry údajov používajú technológiu SSL chránené a enkryptované sieťové spojenia.

PRÁVO NA POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ

MAKE Solution poskytuje na základe požiadavky zákazníkove údaje v bežne používanom CSV (Comma Separated Values) formáte. Heslo bude odstránené z dát z bezpečnostných dôvodov. Čas doručenia je

1 týždeň od dátumu žiadosti. Poslať môžete požiadavku o zaslanie dát na našu emailovú adresu: zakaznicky.servis@fotkynatorty.sk. Firma MAKE Solutions negarantuje a nie je zodpovedná za štruktúru dát, ktorá nemusí byť kompatibilná s novým systémom.

 

  

Vážení zákazníci, veľmi si vážime Vašu dôveru a chceme Vás ubezpečiť, že ochrane Vašich osobných údajov pred neoprávneným nakladaním venujeme maximálnu pozornosť a využívame na to najvyššie bezpečnostné štandardy.

Vaše objednávky, osobné údaje a dáta, ktoré zadávate pre uskutočnenie platby, sú chránené technickými bezpečnostnými systémami a ďalšími postupmi preverujúcimi príslušné oprávnenia, a to tak pri prenose údajov, ako aj pri ich ukladaní na naše servery. Naše ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov sú v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a so zákonom 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

Na našich stránkach sú osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo) zisťované a spracovávané v zákonnom rozsahu. 

Kľúčové slová: jedlé obrázky, jedlý obrázok, jedlá tlač, jedlé oblátky na torty, jedlá oblátka na tortu, jedle obrazky, jedly obrazok, jedly papier, torta, kolac, jedla fotka, jedla tlac, jedle obrazky na torty, fantasticke torty

SÚBORY COOKIE Používame súbory cookie, aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne. Ochrana osobných údajov